Ljubljana, 8. 11. 2022 – Združenje gluhoslepih Slovenije DLAN je v prostorih Mestne občine Ljubljana organiziralo novinarsko konferenco z namenom predstavitve predloga Zakona o ureditvi statusa in pravic oseb z gluhoslepoto. Govorniki so predstavili vsakdanje stiske oseb z gluhoslepoto in rešitve iz predloga zakona. Opozorili so na pomen tvornega sodelovanja med vsemi deležniki pri zakonskem urejanju področja in poudarili, da so vladni predstavniki v preteklih dneh potrdili, da bo Vlada RS ureditev statusa oseb z gluhoslepoto obravnavala prioritetno.

Prisotne so nagovorili Vinko Trinkaus (oseba z gluhoslepoto), dr. Simona Gerenčer (generalna sekretarka Združenja DLAN), Danijel Kastelic (državni svetnik), dr. Iztok Seljak (predstavnik podpornikov Združenja DLAN, in sicer Lions, Rotary idr.) in odvetnik Matija Urankar (Odvetniška pisarna Senica in partnerji, ki je pripravila predloga zakona). Vinko Trinkaus je stisko in potrebe oseb z gluhoslepoto predstavil s pomočjo osebne asistentke. Dejal je, da za opravljanje vsakodnevnih opravil potrebuje pomoč podporne osebe ter tolmača za jezik gluhoslepih, kar mu trenutno zagotavlja Združenje DLAN. Ob ustrezni pomoči lahko samostojno biva, saj si življenja v institucionalni oskrbi ne želi.

Dr. Simona Gerenčer je predstavila delovanje in mednarodno vpetost Združenja DLAN ter vsakodnevne težave, s katerimi se soočajo ljudje z gluhoslepoto. Poudarila je, da mora država prevzeti aktivno skrb za gluhoslepe. Dr. Iztok Seljak v imenu dobrodelnih organizacij Lions, Rotary in drugih izpostavil skupno družbeno odgovornost do ureditve statusa oseb z gluhoslepoto. Danijel Kastelic je izpostavil tvorno sodelovanje predstavnikov civilne in strokovne javnosti na javnem posvetu o gluhoslepoti, ki je potekal v Državnem svetu. Ta bo 16. 11. 2022 odločal o predlogu Vladi, da ustrezno uredi status in pravice oseb z gluhoslepoto. Matija Urankar je predstavil zakonske rešitve in poudaril, da predlog zakona predstavlja implementacijo pravice do svobodne uporabe in razvoja jezika gluhoslepih. Poudaril je tudi, da ima država pozitivno dolžnost, da uredi status oseb z gluhoslepoto.

Dogodek je povezovala Valentina Plaskan.