Pomen kakovostno grajenega prostora in arhitekture želimo približati vsem, ki lahko to vedenje širijo naprej in s tem prispevajo k dvigu prostorskih vrednot, prostorske pismenosti in bivanjske kulture naše družbe. V aktivni program vzgoje in izobraževanja otrok in mladine o prostoru in arhitekturi na območju celotne Slovenije vabimo čim širši krog vzgojno-izobraževalnih zavodov in kulturnih ustanov. Pedagogom ponujamo vso potrebno podporo, od izobraževanj do gradiv.

Ujemite odprte prijave na termin izobraževanja v tem šolskem letu Igriva arhitektura za vrtce in šole: 14. in 15. marca 2024! Dodatne informacije so dostopne na sistemu KATIS: Igriva arhitektura za vrtce in šole. Prijavljeni preko sistema KATIS prejmejo eno kreditno točko in ustrezno potrdilo o udeležbi. Prijave preko sistema KATIS so možne do 08.03.2024. Izobraževanje je sestavljeno iz srečanja vskupnem obsegu 20 ur. Vsak udeleženec prejme kakovostno delovno gradivo steoretičnim in izkustvenim delom. Na naša subvencionirana izobraževanja selahko prijavite preko sistema KATIS, kjer najdete tudi program in ostale informacije.

Več o izobraževanjih in ostalih projektih Igriva arhitektura najdete na naši spletni strani: https://igrivarhitektura.org/za-pedagoge/