Najvišja priznanja PZS so skromna pozornost in edina nagrada, ki jo lahko planinska organizacija podeli zaslužnim posameznikom za njihovo dolgoletno prostovoljno delo na različnih področjih planinske dejavnosti. »Ta priznanja so odraz spoštovanja do vaših naporov in prizadevanj v matičnih društvih in organih PZS, ki ste jih skozi desetletja svojega dela vgradili v mozaik svojega delovanja. Kot prostovoljci ste na različnih področjih opravili izjemno delo za širitev planinstva v Sloveniji in ga tudi vsak po svoje zaznamovali. Prav vsi in vsak izmed vas ste prispevali pomemben delež k rasti slovenskega planinstva in s tem postali tudi najboljši zgled mlajšim generacijam. Naj vas ob prejemu priznanja navdaja občutek, ki daje veličino vsem velikim osebnostim iz zgodovine — ponos in olajšanje, da je vendarle ostalo nekaj za vsakim od vas, kar ni vezano na materialni svet potrošništva,« je v biltenu zapisal podpredsednik PZS Jožef Bobovnik.

Na podelitvi, ki jo je planinska zveza organizirala skupaj s Planinskim društvom (PD) Slovenska Bistrica in Občino Slovenska Bistrica, so spregovorili predsednik PZS Jože Rovan, podpredsednik Občine Slovenska Bistrica Žarko Furman, predsednik OKS-ZŠZ Bogdan Gabrovec, predsednica PD Slovenska Bistrica Breda Jurič ter predsednik vodja Odbora za članstvo PZS Tone Jesenko.

Prejemniki najvišjih priznanj Planinske zveze Slovenije za leto 2022
Prejemniki SVEČANIH LISTIN PZS, najvišjih priznanj Planinske zveze Slovenije, za leto 2022 so:

FRANC KOCBEK (PD Miklavž) za dolgoletno delo v Upravnem odboru Maribor Matica, vodenju izletniškega odseka in delovanja v vrtcu Miklavž in Dobrovce. Leta 2003 je bil Franc pobudnik za ustanovitev Planinskega društva  Miklavž in še vedno je predsednik društva.

FRANC ERLAH (PD Srednja vas v Bohinju) za vodenje propagandnega in kasneje mladinskega odseka; več kot trideset let je bil načelnik gospodarskega odseka, sodeloval je pri gradnji Koče v Vojah, izdelavi brunaric na Rudnem polju, pri gradnji čistilnih naprav in pomožnih objektov pri kočah.

ALEŠ ERJAVEC (PD Polž Višnja Gora) za obsežno in vztrajno delo v društvu, katerega zadnjih devetnajst let vodi; hkrati pa je planinski vodnik z veliko posluha za delo z mladimi. Društvo pod njegovim vodstvom že dolga leta pripravlja sedaj že tradicionalni Jurčičev pohod.

ANTON KREŠEVEC (PD Ajdovščina) za dolgoletno, neutrudno delo planinskega vodnika, ki pripravlja izlete za odrasle in otroke, katere spremlja tudi na taborih. Anton vseskozi sodeluje z zamejskimi planinskimi društvi in zaradi dolgoletnega dela v planinstvu ga imenujejo starosta ajdovskega vodništva.

ROZALIJA LUBI (PD Ljutomer) za prizadevno delo v planinskem društvu, kateremu je dva mandata predsedovala in za dolgoletno predano delo z otroci s posebnimi potrebami na Osnovni šoli v Ljutomeru. Pri razvoju teh otrok sta  imeli planinska vzgoja in aktivnost v naravi velik pomen.

DRAGO DRETNIK (PD Mežica) za dolgoletno delovanje v gospodarski komisiji v matičnem društvu in v PZS. Ukvarjal se je predvsem z upravljanjem planinskih koč. Drago je bil dolgoletni član komisije za koče in Združenja planinskih organizacij alpskega loka. Bil je pobudnik za vzpostavitev certifikata »Okolju prijazna planinska koča«.

JANEZ BRINAR (PD Kum Trbovlje) za dolgoletno zelo raznoliko delo v društvu; bil je član upravnega odbora, vodja mladinskega in gospodarskega odseka, petnajst let predsednik društva, vodja skupine starejših planincev in predsednik častnega razsodišča; Janez je bil dejaven tudi v Meddruštvenem odboru Zasavja in nekaj let član Gospodarske komisije pri Planinski zvezi Slovenije.

BOJAN GORJUP (PD Trbovlje) za dolgoletno delo v upravnem odboru društva, za delo tajnika, podpredsednika društva, predsednika nadzornega odbora, za pomoč pri vodenju izletniškega in mladinskega odseka, je član pododbora za priznanja pri PZS.

MARIJA LESJAK  (PD Vinska Gora) za dolgoletno delo tajnice, markacistke, planinske vodnice, varuhinje gorske narave in voditeljice planinskega krožka v osnovni šoli. Pred 32 leti je bila ena od ustanovnih članov društva. Marija je mentorica krožka Planinarjenje na Univerzi za tretje življenjsko obdobje.

FRANC VAHTER (PD Slovenske Konjice) za delo podpredsednika in predsednika društva, je pobudnik za označitev poti na Stolpnik in izgradnjo tamkajšnjega stolpa, pomagal je pri urejanju planinskih poti, vodil mlade planince po okoliških hribih in nenazadnje je ustanovitelj skupine starejših planincev.

MARKO GORŠIČ (PD Podpeč-Preserje) za alpinistične dosežke ter za delo inštruktorja gibanja v gorah in alpinizma. Marko je ustanovni član in dolgoletni predsednik društva. Je gonilna sila društva, ki je organiziralo veliko izletov in mladinskih taborov. Obnova koče na Krimu je potekala pod njegovim vodenjem. Deset let je bil predsednik Meddruštvenega odbora Notranjske, več let član gospodarske komisije pri PZS in nenazadnje podpredsednik zveze.

SPOMINSKE PLAKETE PZS, ki jih Planinska zveza Slovenije podeljuje ob življenjskih jubilejih svojim najzaslužnejšim članom za njihovo dolgoletno zvesto in izjemno uspešno delo, so prejeli:

Za 65 let:
- DANILO VERZELAK (PD Šmartno ob Paki) za dolgoletno članstvo v upravnem odboru, organizatorja društvenih izletov in za nekajletno vodenje planinskega krožka na osnovni šoli,
- MARKO MIKELJ  (PD Srednja vas v Bohinju) za delo planinskega vodnika, markacista, načelnika markacijskega odseka in za skrb za planinske poti,
- DUŠAN KLINAR (PD Javornik - Koroška Bela) za delo v markacijskem odseku in delo gospodarja Doma Valentina Staniča,
- MARJETA BRICL (PD Kum Trbovlje) za delo tajnice, načelnice odseka za pohodništvo. Vse od leta 2009 pa planinskemu društvu uspešno predseduje.

Za 70 let:
- ZDENKA VERZELAK (PD Šmartno ob Paki) za pobudo o ustanovitvi novega planinskega društva, bila je njegova prva predsednica, za vodenje planinskega krožka v šoli in za pridobivanje dokumentacije za Martinovo pot.
- IVAN ČUFER (PD Podbrdo) za veliko opravljenega dela pri gradnji tovorne žičnice na Črno prst, vseskozi je član, inštruktor in reševalec-letalec Gorske reševalne službe Tolmin.
- BRANKO KLINAR (PD Jesenice) za delo v planinskem društvu na več področjih, za večno se je zapisal alpinizmu in posledično postal član Gorske reševalne službe Jesenice.
- ALOJZ HRIBERŠEK (PD Kum Trbovlje) za dolgoletno članstvo v upravnem odboru društva, za delo planinskega vodnika, markacista, za vodenje markacistov, za dobro gospodarjenje v  koči na Kumu in za delo praporščaka društva.
- SILVESTER ČREPINŠEK (PD Šempeter v Savinjski dolini) za varno vodenje planincev po planinskih poteh, za markiranje in vzdrževanje poti ter za varstvo gorske narave. Silvester je ustanovni član planinskega društva in vse od leta 1996 njegov predsednik.
- MILAN AŠENBERGER (PD Galicija) za delo v planinskem društvu, ki obsega od nekajletnega predsedovanja društvu do dolgoletnega članstva v upravnem odboru in dela v koči na Šentjungerti, kjer občasno z ženo tudi dežurata.
- STANISLAV PLEVNIK (PD Slovenj Gradec) za delo planinskega vodnika z izrednim čutom za vodenje, za delo člana gospodarske komisije v društvu in za zelo zavzetega gospodarja Koče pod Kremžarjevim vrhom.
- ZDRAVKO KLINER (PD Ljubno ob Savinji) za dolgoletno članstvo v različnih organih planinskega društva, za vedno sodelujočega na delovnih akcijah, predvsem pri izgradnje koče na Travniku.

Za 75 let:
- JANEZ KOSEC (PD Janez Trdina Mengeš) za ustanovitev in vodenje alpinističnega odseka, za delo v gospodarskem odseku in v upravnem odboru društva.
- DANIELA FUX (PD Brežice) za delo mentorice planinski skupini na tamkajšnji osnovni šoli, za delo v upravnem odbor, za večletno delo podpredsednice društva in za vodenje dveh planinskih šol za odrasle in za organizacijo planinskih večerov.

Za 80 let:
- FRIDERIK ŽAGAR (PD Slivnica pri Celju) za dolgoletno delo planinskega vodnika, za vodenje vodniškega odseka, sodelovanja pri organizaciji planinskih dogodkov v lokalnem okolju.
- MARJAN FABIANI (PD Križe) za dolgoletno delo v upravnem odboru, za delo z mladimi , za vodenje izletov in za pomoč pri gradnji koče na Kriški gori in Zavetišča na Gozdu.
- JOŽE ČEBAŠEK (PD Dovje - Mojstrana) za delo v gospodarskem odboru, kjer je bil dolga leta zadolžen za upravljanje Aljaževega doma v Vratih.
- MILENA JESENKO (PD Brežice) za povezovanje osnovnošolskih otrok s planinstvom, vseskozi pa je organizatorka, scenaristka in režiserka prireditev pod okriljem društva.
- MARIJA SMOLEJ (PD Litija) za več kot tri desetletja sooblikovanja planinskih taborov; enako dolgo sta z možem skrbela za likovno opremo mesečnega glasila Planinskega društva.
- MARIJAN POPIČ (PD Slovenj Gradec) za veliko dobro opravljenega dela na obeh planinskih kočah, kot tudi pri urejanju planinskih poti.
- RAJMUND ČERIN (Obalno PD Koper) za delo planinskega vodnika; najbolj prepoznavna pa je njegova vsakodnevna skrb za Tumovo kočo na Slavniku.

Za 90 let
- CIRIL KUNST starejši (PD Rečica ob Savinji) za enajstletno predsedovanje društvu; zaslužen je, da je društvo takrat dobilo grb, razvili so prapor, v osnovni šoli ustanovili krožek.

Priznanja vodstva Planinske zveze Slovenije za posebne dosežke v letu 2022, ki jih podeljuje predsedstvo PZS, so prejeli:
- MATEJA UDOVČ - zlati častni znak za prispevek k spreminjanju Zakona o planinskih poteh, ki ga je kot prvopodpisana poslanka predlagala v Državnem zboru, ga vneto zagovarjala in tako bistveno prispevala k njegovemu sprejetju,
- JURIJ RAVNIK (Športnoplezalno društvo Plezarna) - zlati častni znak za izjemno organizacijsko delo na področju opremljanja plezališč in za strokovno trenersko delo s parareprezentanco v športnem plezanju,
- ANDREJ STRITAR - zlati častni znak za izjemen prispevek na področju kartografije Planinske zveze Slovenije, na podlagi katere Planinska založba danes izdaja kakovostne tiskane karte z redno posodabljano vsebino,
- FRANC GRIČAR - zlati častni znak z zahvalo za dolgoletno uspešno vodenje Vodniške komisije Planinske zveze Slovenije ter za njegov velik prispevek na področju usposabljanja vodnikov,
- dr. JURE KREJAN ČOKL -  pohvala za doktorsko nalogo z naslovom Družbeni pomen in medijska podoba slovenskega ženskega alpinizma med letoma 1945 in 1965.

Vsem prejemnikom priznanj se za prizadevno delo v planinski organizaciji iskreno zahvaljujemo in jim iz srca čestitamo!

Foto: Tomaž Kumer