Vabimo k udeležbi in spremljanju festivala EKO TEDEN v Kranju, ki se z letošnjim letom še ponosneje predstavlja - z večdnevnim programom, z več dogodki za širšo populacijo in z več sodelujočimi organizacijami. 

Gorenjska prestolnica je v zadnjem času na več ravneh sprejela pomembne ukrepe za varovanje okolja in zagotavljanje dolgoročno prijetnejšega življenja za vse prebivalce, kar potrjujejo tudi nagrade in priznanja na mednarodni ravni (Evropska destinacija odličnosti 2023, Platinast znak Zelene sheme slovenskega turizma), obenem pa si dobre prakse iz preteklosti želimo ohraniti (že 22. čistilna akcija v organizaciji Zveze tabornikov občine Kranj), zato smo vse skupaj povezali v desetdnevni festival, ki bo med 20. in 30. marcem ponudil nabor predavanj, izmenjevalnic, delavnic, umetniških razstav na temo okoljevarstva in pester program za otroke.

Dva vrhunca, ki ju izpostavljamo tekom festivala sta - že omenjena - čistilna akcija, kjer bodo različne skupine čistile mesto in okolico, divja odlagališča, da “Kranj ne bo več usran”, ter pogovor Kam gre Kranj? Trajnostni in ekološki vidiki življenja v mestu, ki se bo odvil v ponedeljek, 20. 3. ob 18.00 v Stolpu Škrlovec (Layerjeva hiša). Pogovor organiziramo, ker se zavedamo pomena vseh spektrov in deležnikov družbe in njihovega vpliva na odločitve za našo prihodnost. Da se dobre prakse udejanjajo in uresničujejo, je potrebno, da vsi delamo za isti cilj. Gostje, ki bodo sodelovali v pogovoru, prihajajo iz Mestne občine Kranj, Urada za okolje in prostor, Zavoda za turizem in kulturo Kranj, Komunale Kranj, lokalnih nevladnih organizacij in strokovne javnosti.

Na pogovor še posebej vabimo vse prebivalce Kranja, da s svojimi vprašanji nagovorijo odgovorne, da skupaj za eno - okroglo - mizo najdemo načine za prijetno sobivanje v mestu. EKO TEDEN je vabilo k aktivnem sodelovanju in postavljanju temeljev za oblikovanje boljše, bolj trajnostne prihodnosti za vse nas!

Festival organiziramo: Zveza tabornikov občine Kranj, Mestna občina Kranj, Komunala Kranj, Layerjeva hiša, Stolp Pungert, Zavod Carnica, Društvo SubArt, Mestna knjižnica Kranj, Ljudska univerza Kranj, Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj, Klub študentov Kranj, Fundacija Vincenca Drakslerja, Krice Krace.