V sredo, 17. aprila 2024, je po več kot enem letu ponovno potekala seja Sveta Vlade RS za mladino (v nadaljevanju SVRSM). Seja je bila prekinjena po treh urah zaradi omejitev v Poslovniku. Kljub temu smo uspeli izpeljati razpravo o treh za mlade zelo ključnih zadevah:
- predlog Zakona za urejanje položaja študentov,
- proces snovanja in vsebina osnutka Resolucije o nacionalnem programu za mladino 2023-32,
- bivanjska problematika mladih.

Več informacij o (ne)uspešnosti naših predlogov sklepov k točkam, kot je razvidno iz napovedi, bo na voljo po prejetju zapisnika. Zaenkrat kaže, da bo nekaj naših predlogov vendarle upoštevanih, čeprav ostaja precej takih, za katere žal tega ne moremo trditi. Med njimi izstopa predvsem vprašanje proračunske prioritete mladih za leti 2024 in 2025, ki ostaja nejasno in nedorečeno, kljub našim zahtevam po večji transparentnosti.

Vlada je mlade določila za proračunsko prioriteto v proračunskih letih 2024 in 2025, česar pa na Mladinskem svetu ne zaznavamo v praksi. Zato smo si predstavniki mladih v SVRSM želeli izvedeti, na katerih proračunskih postavkah se to odraža oz. katere proračunske postavke so bile iz tega naslova povišane. Želeli smo, da bi nam Ministrstvo za finance te informacije priskrbelo v roku enega meseca. Nadomestni predstavniki ministra za finance, g. Klemna Boštjančiča, se niso strinjali z našim predlogom sklepa, saj pravijo, da nam ne morejo sporočiti, kje v proračunu se odraža, da so bili mladi izbrani za proračunsko prioriteto v letih 2024 in 2025.

Najbolj nas je razžalostila nizka udeležba na ministrski strani, saj sta od imenovanih predstavnikov 11 ministrstev, torej ministrov, na seji prisotna le dva, predsedujoči SVRSM, dr. Darjo Felda in ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Mateja Čalušić. Prisotnih je bilo tudi nekaj namestnikov, od tega trije državni sekretarji ter direktorica Urada RS za mladino. Pogrešali smo predvsem predstavnike Kabineta, predsednika vlade ali njegovega namestnika, kot tudi predstavnike ministrstva za zdravje in ministrstva za javno upravo. Glavni izgovor za nastalo situacijo je bila sprememba seje Vlade RS, ki se je terminsko prekrivala s predvideno 3. sejo SVRSM, kjer bi naj sicer bilo prisotnih 11 ministrov. To je le še en pokazatelj več, koliko pomenimo mladi Vladi in koliko se držijo lastnih prioritet.

Poleg tega smo na seji opazili znaten primanjkljaj aktivne udeležbe s strani predstavnikov ministrstev. Interakcija, ki bi jo pričakovali, je bila omejena in se je v veliki meri odražala skozi predhodno vzpostavljene odnose. Predstavniki ministrstev, s katerimi smo v preteklosti že plodno sodelovali, so aktivno sodelovali v razpravi, medtem ko tisti, s katerimi že prej nismo mogli vzpostaviti aktivnega sodelovanja, niso prispevali k dialogu. Ta opazna razlika v angažiranosti je dodatno zmanjšala možnosti za celovito obravnavo za mlade pomembnih vprašanj, kot je npr. Nacionalni program za mladino, kar nas še posebej skrbi. Pomanjkanje proaktivnega pristopa in angažiranosti s strani nekaterih ministrstev kaže na širši vzorec zanemarjanja mladih in potrebuje takojšnjo pozornost ter izboljšanje.

Zaradi nespoštovanja lastnih zavez in očitnega pomanjkanja zanimanja za mladinska vprašanja, kot ga kaže nizka udeležba ministrov ali njihovih namestnikov (t.j. državnih sekretarjev) postaja jasno, da mladi nismo dovolj visoko na agendi trenutne vlade.

Mladinski svet Slovenije