Vabimo vas na okroglo mizo s predsednico Svetovne zveze gluhoslepih dr. Sanjo Tarczay in predstavniki Vlade RS v petek, 25. novembra 2022, ob 13. uri, v Rdečo dvorano Mestne hiše Ljubljana, Mestni trg 1.

Združenje gluhoslepih Slovenije DLAN od svoje ustanovitve skrbi za osebe z gluhoslepoto in združuje 98 % ljudi z gluhoslepoto, ki se trenutno identificirajo kot gluhoslepi v slovenskem prostoru. Gluhoslepota pomeni hkratno kombinirano okvaro vida in sluha, ki je tako resna, da se čuta med seboj ne moreta nadomeščati.

V skrbi za ustrezno ureditev statusa in pravic oseb z gluhoslepoto ter enakopravnega življenja in vključevanja najranljivejše skupine ljudi v družbo, smo v Združenju gluhoslepih Slovenije DLAN pripravili Predlog zakona za ureditev statusa in pravic oseb z gluhoslepoto. Predlog zakona smo predstavili v okviru javne razprave v Državnem svetu RS, ki je na seji 16. novembra 2022 glasoval o zaključkih posveta, z namenom, da se čim prej implementira Ustava RS in pozval Vlado RS, da uredi status in pravice oseb z gluhoslepoto. Dne, 22. novembra 2022 je Državni svet poslal urgenco za odgovor na vprašanje državnega svetnika v zvezi z uresničevanjem ustavne pravice do svobodne uporabe in razvoja jezika gluhosepih in zakonsko opredelitvijo gluhoslepote Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Na okrogli mizi bodo sodelovali:
- predstavniki oseb z gluhoslepoto,
- dr. Sanja Tarczay, predsednica Svetovne zveze gluhoslepih (WFDB),
- Nataša Sax, državna sekretarka, predstavnica Vlade RS,
- dr. Simona Gerenčer, generalna sekretarka Združenja DLAN,
- Tanja Dular, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,
- Azra Herceg, državna sekretarka Ministrstva za zdravje,
- Matevž Čelik Vidmar, državni sekretar Ministrstva za kulturo,
- mag. Mateja Toman, predsednica NSIOS,
- Matija Urankar, Odvetniška pisarna Senica, ki je pripravila predlog zakona.

Več informacij