Zdrave rastline so osnovni pogoj za življenje, delovanje ekosistemov ter zagotavljanje zadostne in varne hrane. Zato je izvajanje preventivnih ukrepov, s katerimi lahko zmanjšamo ali popolnoma preprečimo širjenje bolezni in škodljivcev rastlin tudi brez uporabe fitofarmacevtskih sredstev, zelo pomembno.

V maju obeležujemo mednarodni dan zdravja rastlin. Ta poudarja prav pomen ohranjanja zdravih rastlin za naš vsakdan, namenu pa se pridružuje večletna kampanja o ozaveščanju o zdravju rastlin PlantHealth4Life (Ohranimo rastline zdrave, varujmo življenje). Ta letos poteka drugo leto zapored pod vodstvom Evropske agencije za varnost hrane (EFSA), v sodelovanju z Evropsko komisijo (EK) in letos že 22 evropskih držav.

Namenu se pridružuje tudi Slovenija
»Tveganja za zdravje rastlin ne poznajo meja, zato je bistveno, da Evropska unija sodeluje pri zaščiti zdravja rastlin. S sodelovanjem v kampanji PlantHealth4Life drugo leto zapored Slovenija pošilja močno sporočilo o pomenu, ki ga pripisuje zdravju rastlin. V čast mi je biti del začetka letošnje kampanje v Sloveniji v imenu Evropske agencije za varnost hrane,« je poudaril direktor kampanje PlanthHealth4Life (Ohranimo rastline zdrave, varujmo življenje) James Ramsay iz Evropske agencije za varnost hrane.

V Sloveniji smo mednarodni dan zdravja rastlin in začetek kampanje PlantHealth4Life obeležili z dogodkom Zdravje rastlin, naša skupna skrb, ki sta ga organizirala Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) in Nacionalni inštitut za biologijo.

Več informacij: https://www.efsa.europa.eu/sl/plh4l

Foto: AK.