Sodobne evropske družbe so raznolike z različnih vidikov: družbenega ozadja, izvora, jezika ali potenciala. Ta raznolikost se odraža tudi v vrtcih, šolah, zaposlitvah, bivanju. 24. člen Konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov zahteva od držav pogodbenic, da zagotovijo, da invalidni otroci in odrasli »niso izključeni iz splošnega izobraževalnega sistema na podlagi invalidnosti« in da »imajo dostop do vključujočega, kakovostnega in brezplačnega primarnega in srednješolskega izobraževanja na enaki podlagi kot drugi v skupnostih, v katerih živijo.«

Imajo tudi pravico do vključujočega zaposlovanja in čim bolj samostojnega bivanja. Vključevanje je proces, s katerim šole, podjetja, občine in drugi razvijajo kulturo, politiko in prakse za vključevanje. Kljub velikemu obsegu mednarodne in evropske zakonodaje, ki podpira pravico vseh otrok in odraslih do vključujočega izobraževanja, zaposlovanja in bivanja, so po vsej Evropi v tem trenutku še težave. Generalna skupščina OZN je 21. marec razglasila za svetovni dan Downovega sindroma. Datum simbolno izraža genetsko posebnost tega sindroma – tretji dodatni kromosom na 21. paru kromosomov človeške celice. Ta genetska posebnost vpliva na posameznikove fizične in intelektualne sposobnosti.

DSI - mednarodna nevladna organizacija Downov sindrom International je za leto 2023 opredelila geslo »With Us Not For Us« (Z nami, ne za nas). V Sloveniji se osebe z Downovim sindromom, starši, sorojenci in drugi sorodniki ter strokovnjaki, ki se poklicno ukvarjajo s posamezniki z Downovim sindromom, združujejo v Društvu Downov sindrom Slovenija. Društvo deluje že od leta 2013, še prej pa je delovalo kot Sekcija za Downov sindrom pri društvu Sožitje Ljubljana. Društvo družinam z otrokom z Downovim sindromom omogoča vključitev v različne programe, za osebe z Downovim sindromom pa izvaja vrsto aktivnosti, ki jih spodbujajo in podpirajo v njihovem razvoju, omogočajo druženje in medsebojno spoznavanje.

Dr. Valerija Bužan, predsednica društva Downov sindrom: »Društvo je uspelo v preteklem letu pridobiti nove prostore v centru Ljubljane za zaposlitev oseb z Downovim sindromom. Istočasno je tam informacijska točka za opolnomočenje družin in pomoč strokovnjakom, ki bodo razvijali inkluzivno izobraževanje in zaposlovanje. Mogoča je izposoja literature iz tega področja. Iskali bomo tudi možnosti različnih oblik bivanja s podporo za odrasle z Downovim sindromom. Pomembno nam je, da bodo v naših programih osebe z Downovim sindromom in njihove družine ter strokovni delavci pridobili uporabne informacije, pa tudi sklenili nova prijateljstva, kar daje programom še posebno vrednost.«

Društvo bo ob Svetovnem dnevu Downovega sindroma pripravilo tudi več dogodkov v Ljubljani in drugod po Sloveniji, na katere vljudno vabi vse, ki nas želijo podrobneje spoznati in podpreti.

Pridružite se nam:
- v soboto, 18. 3. 2023 Evropsko gastronomsko tekmovanje za osebe s posebnimi potrebami, ki bo potekalo ob 12. uri na Štuli 23 v Ljubljani Šentvid.
- v torek, 21. 3. 2023, bo od 9.00 do 18.00 pred Ateljejem 21, na Bregu 2 v Ljubljani (INFORMATIVNA STOJNICA), kjer bomo imeli pripravljene gradivo in izdelke društva. Tudi letos bomo izvedli pohod z baloni v 21. krajih po Sloveniji (Maribor, Celje, Postojna, Cerknica, Jesenice, Radovljica, Slovenj Gradec, Novo mesto, Koper …). V Ljubljani bomo pohod z baloni zaključili z ogledom Narodnega muzeja Slovenija in Narodno galerijo.

Ves čas pa nas bodo zabavali in pokazali svoje spretnosti in znanje tudi naši člani. Veseli bi bili, če bi se nam na naših aktivnostih pridružili tudi Vi in tako na svoj način prispevali k vključevanju drugačnih v družbo, saj je pa pred nami še kar nekaj neurejenih poti, ki jih bomo skupaj premagali, tudi skozi ozaveščaje javnosti. Z upanjem, da se odzovete, vam želimo lep dan.

Dr. Valerija Bužan, predsednica društva

Če želite društvu pomagati kot prostovoljec ali finančno prispevati za programe, ki jih izvajajmo, vas vabimo, da nas kontaktirate na Društvo Downov sindrom Slovenija, na telefon 064 229 910 (Nataša Tanko) ali na e-naslov: downov.sindrom.slo@gmail.com. Finančno pomoč pa lahko nudite tudi preko donacije 1% svoje dohodnine.

Več informacij je na voljo na spletni strani: www.downov-sindrom.si in https://www.facebook.com/downov.sindrom.slo/.

Foto: Boris Mahlau/ZDF