Tudi ko smo na počitnicah v tujini, nas lahko doleti neprijetna poškodba ali bolezen. Zato si je priporočljivo priskrbeti evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja, s katero poskrbimo za bolj brezskrbno bivanje v tujini.

Stroške zdravstvenih storitev v Sloveniji krijeta obvezno zdravstveno zavarovanje in dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Zato vam pri obisku zdravnika ni potrebno plačevati zdravstvenih storitev.

Verjetno pa vas zanima, kaj se zgodi, če zbolite ali se poškodujete na potovanju v tujini. V tem primeru potrebujete evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja, ki pa ne rešuje vseh vaših težav.

Kaj je evropska kartica zdravstvenega zavarovanja?

Če redno potujete v tujino ali preživljate počitnice na Hrvaškem, potem ste za evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja zagotovo že vsi slišali. Gre za kartico, ki vam jo izda Zavod za zdravstveno varstvo Slovenije in je popolnoma brezplačna.

Na kartici so osebni podatki zavarovanca, njegova identifikacijska številka, območna enota ZZZS pri kateri je bila kartica naročena, številka kartice in datum veljavnosti. Ker je kartica v celoti modre barve, ji pogosto pravimo tudi modra kartica zdravstvenega zavarovanja.

Evropska kartica zavarovanja

Z evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja lahko med začasnim bivanjem v tujini uveljavljate nujne oziroma potrebne zdravstvene storitve v javni zdravstveni mreži, in sicer pod enakimi pogoji, kot veljajo za osebe, ki so zavarovane v skladu z zakonodajo države, v kateri začasno bivate.

V katerih primerih potrebujete evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja

Evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja potrebujete vedno, ko potujete v eno izmed držav članic Evropske unije in Evropskega gospodarskega prostora, poleg tega pa ima Slovenija podpisan sporazum tudi z državami Združeno kraljestvo, Švica, Republika Makedonija, Republika Srbija, Črna Gora, Bosna in Hercegovina in Avstralija.

Evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja lahko naročite vsi, ki ste vključeni v obvezno zdravstveno zavarovanje. Njena veljavnost je najmanj 30 dni in največ 5 let, kar je odvisno od veljavnosti zavarovanja in tudi razloga bivanja v tujini.

Veljavnost evropske kartice je lahko:

 • največ za eno leto začasnega bivanja v tujini,
 • največ za eno študijsko leto oziroma predviden čas študija v tujini,
 • največ 5 let za upokojence in zavarovane družinske člane ter otroci do dopolnjenega 18. leta.

Prednosti evropske kartice zdravstvenega zavarovanja

Z evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja lahko v vseh zgoraj omenjenih državah uveljavljate le nujne in potrebne zdravstvene storitve, in sicer pri tistih zdravnikih in zdravstvenih ustanovah, ki so del javne, državne zdravstvene mreže.

Zavarovanje za tujini z evropsko kartico

 

 • Nujno zdravljenje in nujna medicinska pomoč so tiste zdravstvene storitve, ki jih ni mogoče odložiti, ne da bi bilo ogroženo življenje ali zdravje zavarovanje osebe.
 • Potrebne zdravstvene storitve pa so vse tiste, ki so potrebne iz medicinskih razlogov, upoštevajoč naravo storitev in pričakovano dolžino bivanja v tujini. V tem primeru obseg in vrsto zdravstvenih storitev opredeli zdravnik, ki vas sprejme na zdravljenje.

Obseg zdravstvenih storitev glede na državo bivanja

Vendar pozor! Obseg uveljavljanja zdravstvenih storitev med začasnim bivanjem v tujini se razlikuje med posameznimi državami:

 • Države članice EU, Islandija, Lihtenštajn, Norveška, Švica in Združeno kraljestvo: v teh državah lahko uveljavljate nujne in potrebne zdravstvene storitve;
 • Avstralija, Črna Gora, Republika Severna Makedonija, republika Srbija, Bosna in Hercegovina: v teh državah lahko uveljavljate le nujne zdravstvene storitve.

Vsaka država pa ima tudi svoje posebnosti glede postopka uveljavljanja zdravstvenih storitev zato se pred odhodom v tujino o tem dobro pozanimajte. Informacije za posamezno državo so vam na voljo na spletnih straneh ZZZS.

Česa evropska kartica zdravstvenega zavarovanja ne krije

Torej, zmotno je prepričanje, da vam evropska kartica zdravstvenega zavarovanja med začasnim bivanjem v tujini krije prav vse zdravstvene storitve, prav tako pa je smete enačiti s turističnimi zavarovanji.

Prevoz z rešilcem ni vkljucen v evropsko kartico

Zato vam zagotovo ne krije:

 • stroškov prevoza zaradi poškodb na smučišču v večini držav,
 • stroškov prevoza iz tujine v domovino,
 • stroškov zdravstvenih storitev, ki jih nudijo turistične ambulante na Hrvaškem,
 • stroškov doplačil, ki se jih morali plačati pri uveljavljanju zdravstvenih storitev v tujini,
 • stroškov zdravljenja oziroma poroda v tujini, če je bil namen bivanja v tujini zdravljenje oziroma porod.
 • Za takšne primere potrebujete eno izmed oblik nadstandardnih zavarovanja, ki krije tovrstne zdravstvene storitve v tujini.

Naročanje evropske kartice zdravstvenega zavarovanja

Evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja lahko naročite največ 30 dni pred iztekom njene veljavnosti. Naročite jo lahko preko spleta, mobilnega telefona ali osebno na eni izmed območnih enot ZZZS. Pri naročanju potrebujete številko ZZZS.

Evropsko kartico prejmete po pošti na naslov za vročanje, če ta ni opredeljen pa na naslov stalnega bivališča v Sloveniji.

Se odpravljate na dopust v tujino? Poskrbite za svojo varnost in naročite evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja še pravočasno!