V četrtek, 22. februarja, so člani Slovenske medicinske akademije predstavili glavne probleme v slovenskem zdravstvu, kot so: enost in enovitost zdravstvenega sistema, dostopnost zdravstvenih storitev na primarnem in na sekundarnem nivoju, delitev med akutno in urgentno medicino in problematika urgentnih centrov. Na novinarski konferenci so sodelovali: prof. dr. Bojana Beović, prof. dr. Radko Komadina, prof. dr. Dušica Pahor, prof. dr. Pavel Poredoš in prof. dr. David Vodušek.

Foto: CLARK