V prihodnjih dneh bodo pri javnih zdravstvenih zavodih, kjer zaradi pomanjkanja zdravnikov izbira splošnega osebnega zdravnika ni mogoča, začeli vzpostavljati ambulante za neopredeljene zavarovane osebe.

Gre za začasen ukrep, ki naj bi veljal do 31. decembra 2024 z možnostjo podaljšanja. Zavarovana oseba, ki je stara nad 19 let in nima izbranega osebnega zdravnika v splošni dejavnosti, potrebuje pa zdravstvene storitve ali druge pravice (na primer "bolniški stalež", recept za zdravilo, naročilnico za medicinski pripomoček), se bo zglasila v tej ambulanti. Praviloma se zavarovana oseba zglasi v ambulanti za neopredeljene v tistem Zdravstvenem domu, kjer je imela izbranega osebnega zdravnika, saj je tam tudi vsa njena zdravstvena dokumentacija.

Naročanje za termin v ambulanti

Za termin v ambulanti se lahko naroči :

  • elektronsko,
  • prek elektronske pošte
  • ali spletnih strani javnega zavoda,
  • telefonsko ali osebno.

Ko bo prvič uveljavljala omenjene storitve, bo hkrati podpisala tudi ustrezno listino o izbiri te ambulante (in ne tudi zdravnika). Zavarovana oseba torej izbira ambulanto in ne zdravnika, zato ni predvideno, da bi hodila v ambulanto zgolj zaradi podpisa listine, če hkrati ne potrebuje zdravstvenih in drugih storitev.

Število zavarovanih oseb, ki bodo lahko uveljavljale storitve v teh ambulantah, ni omejeno.

Seznam in kontakti ambulant za neopredeljene zavarovane osebe:

 

IZVAJALEC   ŠTEVILO AMBULANT SKUPAJ
ZD CELJE   2
ZD LAŠKO   1
ZD RADEČE   1
ZD SLOVENSKE KONJICE   1
ZD ŠENTJUR   1
ZD ŠMARJE PRI JELŠAH   1
ZD ŽALEC   1
ZD KOPER   2
ZD ILIRSKA BISTRICA   1
ZD IZOLA   1
ZD PIRAN   1
ZD dr. FRANCA AMBROŽIČA POSTOJNA   1
ZD SEŽANA   1
ZD KRŠKO   1
ZD BREŽICE   1
ZD SEVNICA   1
OZG ZD KRANJ   2
OZG ZD JESENICE   1
OZG ZD RADOVLJICA   1
OZG ZD ŠKOFJA LOKA    
OZG ZD TRŽIČ   1
ZD LJUBLJANA   19
ZD CERKNICA   1
ZD DOMŽALE   2
ZD GROSUPLJE   1
ZD HRASTNIK   1
ZD IDRIJA   1
ZD KAMNIK   1
ZD KOČEVJE   1
ZD LITIJA   1
ZD LOGATEC   1
ZD RIBNICA   1
ZD TRBOVLJE   2
ZD VRHNIKA   1
ZD ZAGORJE   1
ZD DR. ADOLFA DROLCA MARIBOR   6
ZD LENART   1
ZD ORMOŽ   1
ZD PTUJ   3
ZD SLOVENSKA BISTRICA   1
ZD MURSKA SOBOTA   1
ZD GORNJA RADGONA   1
ZD LENDAVA   1
ZD LJUTOMER   1
ZD NOVA GORICA   3
ZD AJDOVŠČINA   1
ZD TOLMIN   1
ZD NOVO MESTO   1
ZD ČRNOMELJ   1
ZD METLIKA   1
ZD TREBNJE   2
ZD RAVNE NA KOROŠKEM   5
ZD MOZIRJE   1
ZD RADLJE OB DRAVI   1
ZD SLOVENJ GRADEC   1

Ta seznam velja za obdobje od 1. januarja do 31. marca 2023, Vir