Ljubljana, 18.9.2023 - Združenje psihiatrov pri Slovenskem zdravniškem društvu izraža zaskrbljenost nad stališči izpostavljenimi v medijih vodje skupine za pripravo Zakona o psihoterapiji o predvidenem vključevanju oseb brez izobrazbe znotraj zdravstvenega sistema v proces psihoterapevtske obravnave ene najbolj ranljivih skupin, to je oseb s psihičnimi motnjami. Tovrsten poizkus ni niti etično sprejemljiv, niti strokovno utemeljen in predstavlja tveganje za osebe, ki bi sodelovale v takem eksperimentu, še zlasti v kolikor naj bi bili vključeni mladi s psihičnimi motnjami, za katerih obravnavo naj bi bili najbolj primerni mladi terapevti. Prav tako se ni mogoče strinjati s stališči o večurnem preizkušanju usklajenosti terapevta in pacienta, kar predstavlja nedopustno izpostavljanje pacientov tveganju za poslabšanje psihične motnje. Glede na izražena stališča pa naj bi tovrsten poizkus financiral Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Menimo, da je za posege v zakonodajo, ki ureja zdravljenje oseb s psihičnimi motnjami potrebno tovrstne posege uskladiti z medicinsko stroko in odpraviti nedopustna tveganja, ki nastanejo ob sprejemanju zakonov brez sodelovanja strokovnih združenj, kot se to dogaja z novelo Zakona o duševnem zdravju. Poudarjamo, da je psihoterapija pomembna metoda zdravljenja in sodi tako zgodovinsko kot aktualno v domeno medicine.

Foto: CLARK