V poplavi trgovskih središč in številnih prodajaln se potrošniki vedno bolj zavedamo, kako pomemben je dober, prijazen, komunikativen in razgledan prodajalec. Ni vseeno, na kakšen način nam ponudi in predstavi blago, ki ga želimo kupiti. Tega se močno zavedajo tudi na Srednji trgovski šoli v Ljubljani, dijake se trudijo čim bolje pripraviti za njihov bodoči poklic. Odslej bodo imeli za to poslanstvo še boljše možnosti, saj so v prostorih šole dobili čisto pravo učno prodajalno M Minute, ki jim jo je opremil najboljši sosed, trgovsko podjetje Mercator.

Srednja trgovska šola v Ljubljani ima dolgoletno tradicijo, njene korenine segajo v davno preteklost, v leto 1834, ko je bila v Ljubljani ustanovljena Mahrova šola za trgovce, obiskovali pa so jo otroci premožnejših meščanov. Takrat je bil poklic prodajalca zelo ugleden in cenjen, zanj so se lahko izučili le najbolj nadarjeni učenci. Morali so biti široko razgledani, spretni s številkami in dovolj komunikativni za delo z ljudmi. Skozi leta je zanimanje za poklic trgovca nekoliko upadlo, v zadnjem času pa se zaposlovalci in lastniki trgovin spet vse bolj zavedajo, kako zelo je za dobro poslovanje pomemben izobražen prodajalec, ki obvlada svoje delo. »Noben naš dijak po končanem šolanju ne ostane brez zaposlitve,« rada poudari Elizabeta Hernaus Berlec, ravnateljica Srednje trgovske šole v Ljubljani in dodaja: »Poleg znanja, predpisanega v programih, poskušamo našim dijakom privzgojiti tudi pozitiven odnos do dela. Naučiti jih želimo vztrajnosti na poti do zastavljenih ciljev. Pri tem v izobraževalnem procesu poudarjamo pomen ustvarjalnosti, samostojnosti, solidarnosti, strpnosti in spoštovanja različnosti. To je naše poslanstvo, vizija naše šole pa je postati prepoznavna po zanimivih, uporabnih, zaposljivih programih in dobrih rezultatih. Na naši šoli je prav vsak člen zelo pomemben, zato se vsak dan trudimo za dobre medčloveške odnose in pozivne vrednote.«

Ta plemenita načela pa bodo odslej lahko še učinkoviteje pilili tudi v praksi. Eno od učilnic so jim Mercatorjevi strokovnjaki spremenili v pravo delovno okolje, prodajalno M Minute, jo opremili z regali polnimi blaga široke potrošnje, s pekovskim kotičkom, v hladilni enoti so mesni izdelki, s kozmetičnim oddelkom, sadnim in zelenjavnim kotičkom, tehtnico in čisto pravo trgovsko blagajno s sistemom za odčitavanje kod. Ni čudno, da so se dijaki in učitelji pridobitve tako razveselili.

»Dolgoletna želja se nam je uresničila,« je na priložnostni prireditvi ob odprtju učne prodajalne poudarila ravnateljica Elizabeta Hernaus Berlec: »Iskrena hvala Mercatorju za donacijo in opremo učne prodajalne, ki bo pripomogla k večji kakovosti pouka in praktičnega dela učnega procesa. Zagotavljamo, da bomo poklic upravičili in s skupnimi močmi izdelali novo podobo sodobnega trgovca. Medsebojno sodelovanje z delodajalci je ključno za izobraževalni sistem. Z odprtjem učne prodajalne dokazujemo, da je skupna pot mogoča, koristna in obenem zelo pomembna za dijake in vse druge udeležence v izobraževalnem procesu. Veseli nas, da smo postali sosedje v Mercatorjevi soseščini.«

Čeprav to ni prva učna trgovina, ki jo je omenjeno trgovsko podjetje postavilo v Sloveniji, je nova pridobitev tudi za Poslovni sistem Mercator zelo pomembna. »Vse se začne in konča pri prodajalcu. To je že za nas sedma učna prodajalna, a prva v okviru Mercatorjeve blagovne znamke M Minute. V našem poslovnem sistemu se zavedamo, da je takšno sodelovanje s trgovskimi šolami ključno za razvoj poklica prodajalec. Kot najboljši sosedje želimo poklic približati dijakom in nanje prenesti dobre prakse. Na takšen način blažimo tudi vrzeli z razpoložljivostjo prodajalcev na trgu dela. Že doslej smo uspešno sodelovali z učitelji na Srednji trgovski šoli, odslej pa bo naš odnos še boljši, ostali bomo dolgoročno povezani. Glede na pozitiven odziv dijakov in njihovo navdušenje in veselje vidim, da nam je v učno prodajalno uspelo vdahniti dušo,« je po prireditvi povedal Zlatko Mulec, direktor malih formatov v Mercatorju.

Njegova kolegica, Vera Aljančič Falež, pomočnica predsednika uprave za kadre, upravo in organizacijo v Mercatorju je temu dodala: »Odprtje nove učne prodajalne na srednji trgovski šoli v Ljubljani pomeni praznik tudi za Mercator. Zelo smo zainteresirani za sodelovanje z vsemi šolami, ki izobražujejo dijake za poklic trgovec in za druge poklice, ki jih znotraj trgovinske dejavnosti potrebujemo. Danes je izjemno težko dobiti dobre sodelavce, dobre prodajalce, peke, mesarje in ribarje. Naša vrata so na široko odprta za vse te poklice, zato je tako zelo pomembno, da že v fazi izobraževanja sodelujemo s trgovskimi šolami in si zagotavljamo bazo novih, dobrih prodajalcev. V tem procesu lahko skupaj oblikujemo programe in vsebine, ki bi jih moral sodoben prodajalec zelo dobro poznati. Potrošniki so danes vse bolj osveščeni in zahtevni, prodajni trendi pa se ves čas razvijajo. Zelo pomembno je, da spremembe sproti vključujemo že v učni proces.«

Čast, da prerežejo trak pred vrati nove učne prodajalne, je seveda pripadla dijakom. Ti so se pridobitve zelo razveselili. Bodoči prodajalec Anže Postotnik, ki ga je za poklic navdušil brat, je povedal: »Ko sem brata opazoval pri delu na bencinski črpalki, ko sem videl, kako komunicira s strankami, sem si tudi sam želel nekaj podobnega, zato sem se vpisal na Srednjo trgovsko šolo v Ljubljani. Super je, da se bomo v novi prodajalni zdaj lahko še bolje izobrazili. Naučili se bomo, kako prodajati izdelke, kako jih razvrščati, kako ravnati s kupci. Zdaj se bomo na praksi v pravi trgovini počutili tako kot doma, tukaj pa kot v pravi službi.« Erna Vehtić je dodala: »Učna prodajalna bo povezala vse dijake naše šole, ponudila nam bo veliko novega znanja in nam ponudila odlično pripravo za obvezno prakso, ki jo moramo v času šolanja opraviti. To je zelo pomembno za nas. Zdaj bomo videli, kaj vse nas čaka, ko se bomo zaposlili, kako zahtevno je to delo in kako pomemben je poklic prodajalca.« Njena sošolka Anisa Rahimovska je poudarila: »Izkušnje, ki jih bomo v učni prodajalni pridobili so za nas dijake neprecenljive. Ne bojim se, da z novim znanjem po koncu šolanja ne bi dobila službe. Trgovina je bila, je in vedno bo pomemben del življenja. Prodajalce bodo vedno rabili, imamo pa seveda odprte tudi lepe možnosti za nadaljevanje izobraževanja na višjih stopnjah. Poklic prodajalke sem izbrala, ker rada delam z ljudmi.«

Kako pomembna je ustrezna komunikacija prodajalca s potrošniki, dobro ve tudi Maja Fabjan, učiteljica poznavanja blaga in komuniciranja v prodaji, ki bo dijake vodila skozi proces učenja v novi učni prodajalni. »Že doslej smo šolsko prodajalno redno uporabljali, a vse je bilo improvizirano. Pomagali smo si z embalažami izdelkov, zdaj pa imamo trgovinico tako lepo preurejeno, z novimi izdelki in delujočo blagajno, tako da smo vsi zelo zadovoljni. Prej smo prodajne procese morali odigrati, zdaj pa bomo lahko izpeljali natančno takega, kot je v trgovini. Tako bomo veliko laže dijake pripravili tudi na državno tekmovanje v tehniki trgovine, kjer so se že doslej odlično izkazali. Predstavniki Mercatorja so nam namignili, da bodo našo prodajalno sproti zalagali z novimi, svežimi izdelki, obnavljali bodo zaloge, česar se zelo veselimo. Na ta način bomo z dijaki zgradili še bolj pristne stike. Ne morem vam opisati prijetnih občutkov, ko me kakšen od bivših dijakov v trgovini pocuka za rokav in me vpraša, ali se ga spomnim. To zelo poboža mojo dušo. Moram priznati, da se koronski čas pozna tudi pri izobraževanju, naši dijaki so doživljali težke čase. Nova učna prodajalna jim bo zelo pomagala pri vračanju v normalne okoliščine, na tej osnovi pa že snujemo veliko novih učnih projektov, ki jim bodo ponudili malce drugačen pouk, pri njem pa se bodo naučili veliko več kot s klasičnimi razlagami izza katedra.«

Slovesnega odprtja so se udeležili tudi predstavniki Trgovinske zbornice Slovenije. Njena predsednica mag. Mariča Lah je ob tem izjavila: »Prodajalec je eden osrednjih in nepogrešljivih poklicnih profilov v trgovinski dejavnosti. Prodajalci in prodajalke pri svojem delu vsak dan dokazujejo, da je poznavanje prodajnega blaga ključno za vzpostavitev pristnega stika s potrošnikom, za njegovo ustrezno predstavitev in nenazadnje tudi končno prodajo. V izobraževalnem programu trgovec dijaki že med izobraževalnim procesom osvajajo za delo v trgovini potrebno znanje in veščine, tako z usposabljanjem pri delodajalcu kot tudi s praktičnim poukom, kar jim omogoča raznoliko, zanimivo in hitro zaposlitev po končnem šolanju, z nadaljnjim kariernim razvojem pa tudi njihovo osebnostno rast. Na Trgovinski zbornici Slovenije, ki s svojimi aktivnostmi skrbi za promocijo trgovskih poklicev, podpiramo uspešna sodelovanja med izobraževalnimi institucijami in delodajalci, ki mladim omogočajo, da na trg dela vstopajo pripravljeni in samozavestni, zato smo še posebej ponosni, da smo lahko lahko bili prisotni na slovesnem odprtju nove, sodobno opremljene učne prodajalne M Minute na Srednji trgovski šoli v Ljubljani.«

Foto: Impress