Ljubljana, 20. junija – Po tem, ko je Telekom Slovenije v letu 2014 že prejel mednarodni certifikat ISO 27001, ki predstavlja standard za kakovosten in varen sistem vodenja varovanja informacij, ga je v letošnjem letu razširil tudi na področja zagotavljanja kibernetske varnosti ter nadzora omrežja in storitev. Na ta način Telekom Slovenije še dodatno utrjuje svoj položaj odgovornega in naprednega operaterja, ki je tudi na področju varnosti storitev in infrastrukture zavezan najvišjim standardom kakovosti. ISO 27001 prejmejo le tista podjetja, ki izpolnjujejo najvišje zahteve na področju informacijske varnosti.

Zagotavljanje informacijske varnosti ter nadzora omrežja in storitev predstavlja temelj poslovanja Telekoma Slovenije, ob tem pa tudi uporabniki komunikacijskih storitev med ključnimi razlogi za izbiro ponudnika vedno pogosteje navajajo varnost, zanesljivost, kakovost in zaupanje.

»V svetu interneta, družbenih omrežij, aplikacij in neskončnih povezav smo dnevno izpostavljeni različnim varnostnim grožnjam. Absolutno varen ni nihče, zato kibernetska varnost sodi med naše strateške prioritete. Aktivno spremljamo varnostne dogodke v IKT-sistemih ter jih ocenjujemo glede na izvor in nastanek ter izvajamo testiranja, s pomočjo katerih odkrivamo morebitne ranljivosti. Naši strokovnjaki spremljajo stanje kibernetskih groženj v realnem času in so v stalni pripravljenosti, da se ob podpori najsodobnejše tehnologije takoj ustrezno odzovejo,« poudarja mag. Matjaž Beričič, direktor Jedrnega omrežja v Telekomu Slovenije.

V Telekomu Slovenije za varnost ter nemoteno delovanje omrežja in storitev, ki jih zagotavljajo uporabnikom, s pomočjo strokovnjakov ter najsodobnejše tehnologije in opreme skrbijo 24 ur na dan, vse dni v letu. Pozorno spremljajo vsak element omrežja, neprekinjeno delovanje lastnih sistemov in sistemov svojih uporabnikov pa zagotavljajo v sodobnih podatkovnih centrih na več lokacijah po Sloveniji. To je še posebej pomembno v tehnološki družbi, v kateri je potrebno ponudbo celostnih informacijsko-komunikacijskih (IKT) rešitev nenehno nadgrajevati. Ob tem pa je vedno več poudarka tudi na rešitvah interneta stvari (IoT), sistemski integraciji, uporabi storitev javnega oblaka in zagotavljanju informacijske varnosti. Na ta način Telekom Slovenije širi in nadgrajuje portfelj storitev IKT v svoji ponudbi, tako da je na tem področju tudi prepoznaven kot vodilni v Sloveniji. Z zagotavljanjem storitev v skladu z najvišjimi mednarodnimi standardi na področju varnosti pa izkazuje svojo zavezo k zagotavljanju kakovostnih storitev tako zasebnim kot poslovnim uporabnikom.

Mednarodni standard ISO 27001 predstavlja mednarodno merilo učinkovitega in varnega upravljanja informacij, ki organizacijam zagotavlja visoko raven zaščite ter izkazuje skladnost njihovega poslovanja z visokimi zahtevami na področjih upravljanja informacijske varnosti, celovitosti in varovanja zasebnosti. Standard vključuje usmeritve za nenehne izboljšave, saj so le-te bistvene za dolgoročno učinkovito in hitro odzivanje na vedno nova varnostna tveganja.

Več informacij