Intervju NG ob razglasitvi nagrad National Geographic World  Legacy
Slovenska turistična organizacija - mag. Maja Pak,  direktorica

Zakaj je prijava za nagrado National Geographic World Legacy pomembna za Slovensko turistično organizacijo in kaj vam pomeni, da ste bili uvrščeni med finaliste in zmagali?

Prijava za nagrado National Geographic World Legacy je za STO predstavljala velik izziv, saj si že vrsto let prizadevamo za spodbujanje razvoja zelenega oziroma trajnostnega turizma. Uspešnost našega ravnanja smo želeli preizkusiti tudi na globalni ravni.

Uvrstitev med finaliste je dokaz, da na področju trajnostnega turizma delamo prave korake v pravi smeri. Slovenija je bila prepoznana kot ena najbolj trajnostno usmerjenih držav. Zmaga pa nam pomeni veliko motivacijo za nadaljnji razvoj zelenega turizma, ponosni smo, da smo kot majhna država velik zgled na globalni ravni in da lahko delimo svoja znanja in izkušnje z drugimi. 

Zakaj je trajnostni turizem pomemben za Slovensko turistično organizacijo?

STO se je zavezala k spodbujanju trajnostnega turizma zato, ker s tem vplivamo na ohranjanje okolja, naše izjemne narave, na uspešnost mnogih podjetij, na boljšo izkušnjo turistov v Sloveniji in na boljšo kakovost življenja prebivalcev. Zavedamo se moči turizma, ki poleg drugih pozitivnih dejavnikov lahko igra tudi vlogo promotorja trajnostnega razvoja in s tem vpliva na gospodarsko in družbeno stabilnost. Podnebne spremembe so danes dejstvo, in dejstvo je, da tudi turizem vpliva nanje. Zato je prav, da odgovorno pristopimo k njegovemu nadaljnjemu razvoju, hkrati pa razvijamo produkte, ki bodo lahko konkurenčni v novih razmerah.

Zato smo v letih 2009 in 2010 pripravili strateške smernice za zeleni turizem, kot glavni cilj pa smo si zadali, da postanemo ena najbolj trajnostnih držav na svetu. Večji korak v smeri hitrejše implementacije zelenega turizma smo naredili z razvojem edinstvenega nacionalnega programa Zelena shema slovenskega turizma, ki združuje vsa prizadevanja na različnih ravneh v državi, usmerjena v razvoj trajnostnega turizma.

Slovenci izjemno cenimo svojo naravo. Naravno okolje, v katerem živimo, nam pogosto pomeni največ. Zelene kotičke svoje države z veseljem delimo s popotniki. In prav zaradi tega, da ohranimo neokrnjenost narave in bogastvo svoje kulturne dediščine, smo dosegli konsenz k razvoju trajnostnega turizma.

Na kateri dosežek trajnostnega turizma ste najbolj ponosni pri svojem delu?  

Najbolj smo ponosni na to, da smo uspeli prepričati vse deležnike v turizmu in prebivalce, da ljubezen do narave ni dovolj, da so potrebni konkretni ukrepi. Te smo začeli konkretneje udejanjati z razvojem Zelene sheme slovenskega turizma. Naš cilj je jasen, stoodstotno zelena Slovenija, aktivna in zdrava, ki ponuja pet-zvezdnična doživetja. Shema ponudnike in turistične destinacije spodbuja k spremembam v smeri trajnostnega, zelenega razvoja. Ponosni smo, da imamo po dveh letih že  50 destinacij in ponudnikov v shemi. Z razvojem inovativnih produktov visoke dodane vrednosti, ki temeljijo na načelih trajnosti, pa uresničujemo obljubo, ki jo dajemo z znamko I feel Slovenia.

Zelo ponosni smo, da je:
- bila Slovenija na konferenci Global Green Destinations 2016 razglašena za prvo Zeleno državo na svetu, ki 96-odstotno ustreza standardom Green Destinations;
- bila Slovenija peta najbolj zelena država na svetu glede na indeks okoljske učinkovitosti (Environmental Performance Index) univerze Yale;
- bila Ljubljana Zelena prestolnica Evrope 2016;
- bilo 17 slovenskih zelenih destinacij uvrščenih na  seznam »Sustainable Destinations Top 100« (seznam sto najbolj trajnostnih turističnih krajev na svetu).

Intervju je pripravila in izvedla Livija Kovač Konstantinovič.

Foto: STO